Handelsbetingelser

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Fitnez Bredebro forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Fitnez Bredebro.

§2 Medlemsbetingelser
Fitnez Bredebro kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i studiet.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved betalingsservice (betalingskort) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 4. Et kontant medlemskab (enkelt betaling) kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for betalingsservice (betalingskort) medlemskaber er, KUN i den første måned, løbende måned + 1 måned.
Opsigelsesfrist efter den første måneds medlemskab er 0 dage.
Vær opmærksom op at opsigelse i de sidste 2 bankdage i indeværende måned, kan resultere i at opsigelsen først finder sted i måneden efter.
Opsigelsen skal ske skriftligt til Fitnez Bredebro på hjemmesiden i dertilhørende udmeldings formular.

§5 Prisændringer
Fitnez Bredebro forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Disse har ikke indvirkning på et allerede tegnet medlemskab. En evt. prisændring træder først i kraft ved tegning af nyt medlemskab. Prisændringer på eksisterende medlemskaber skal varsles mindst 1 måned inden næste betalingsdato.

§6 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, eller aflåses i de dertil indrettet skabe.
Fitnez Bredebro garanterer ikke for tab pga. tyveri eller tingskade.

§7 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Fitnez Bredebro er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Fitnez tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i studiet. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§9 Ferie & bero
Medlemskab kan IKKE sættes i bero, da vi er en forening og man derfor er underlagt disse retningslinjer.

§10 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§11 Rygning, alkohol og doping:
Fitnez Bredebro er et ryge- og alkoholfrit område. Er der mistanke om at et medlem er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, vil medlemmet blive bortvist med det samme. Evt. opsigelse af medlemskab kan ske. Derudover tolererer Fitnez Bredebro ingen former for doping, og misbrug af dette vil udløse øjeblikkelig udelukkelse af centret.

§12 Udelukkelse
Fitnez Bredebro forbeholder sig ret til at udelukke medlemmer med øjeblikkelig varsel.